Tony Stark Iron Man #4: Mối quan hệ của Tony Stark, với Jan Janet Van Dyne ?!

Bài đăng này được nộp theo:

Trang chủ nổi bật,
Công nghiệp Tin tức,
Thông cáo báo chí

Tony Stark Iron Man #4

Dan Slott và Valerio Schiti tiết lộ mối quan tâm tình yêu của Tony!

New York, NY, ngày 11 tháng 6 năm 2018, Tony Stark sẽ khởi động một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới vào mùa hè này với đội ngũ sáng tạo siêu sao của Dan Slott và Valerio Schiti-nhưng mùa thu này, đó là một mối quan hệ cũ lên sân khấu, khi Tony khơi dậy Mối quan hệ của anh ấy với One, người duy nhất Jan Janet Van Dyne!

Làm thế nào Iron Man và mối quan hệ Wasp sẽ được nhen nhóm? Tìm hiểu trong Tony Stark Iron Man #4, được bán trong các cửa hàng truyện tranh địa phương vào tháng 9 này!

Tony Stark Iron Man #4

Viết bởi Dan Slott

Nghệ thuật của Valerio Schiti

Bìa bởi Alexander Lozano