Jad Fair+Hifiklub+Kptmichigan-Bird Home

Đây chỉ là điều kỳ lạ. Nó rất tuyệt vời, tuy nhiên nó thật kỳ lạ. Nghệ sĩ: Jad Fair + Hifiklub + Kptmichigan, một điều cuối cùng sẽ trở thành sự thật trên toàn cầu: Great Plus Plus Plus Plus Plus Great tuyệt vời thực sự bằng nhau. Album: Nhà chim. Theo báo chí, Jad Fair là một thành viên sáng lập của Half Nhật Bản, cũng như cộng tác viên với một loạt các nghệ sĩ bao gồm Teen Fanclub, Yo La Tengo, Sonic Youth, cũng như Daniel Johnston. Hai người khác là người Pháp cũng như người Đức, một cách trân trọng.

Bird Home bị giới hạn trong việc nhấn một lần chỉ 300 hồ sơ 12 ″ được đánh số tay. LP một mặt này có tác phẩm nghệ thuật Jad Fair gốc được in màn hình trực tiếp ở bên B của bản ghi, cũng như được đóng gói trong tay áo hình ảnh. 45 bản đầu tiên được nhấn trên vinyl vàng mờ bằng mực đen (hình bên trái), cũng như 255 bản được nhấn trên vinyl màu vàng mờ bằng mực đỏ.

Chúng ta hãy giành chiến thắng