L hèArmeal và Jeremiah Jae-đêm đã đưa chúng tôi vào như gia đình

hip hop mới từ nhà sản xuất L hèArmeal và người khác biệt Jermiah Jae. Tôi yêu món quà của Gab Cut. Tôi đã nghe thấy bất cứ điều gì mới từ anh ấy hoặc Blackalicy trong một thời gian dài. Jae cũng tốt. Nhưng tôi phải nói: sản xuất đang cố gắng hơi khó để giống như MF Doom. Doom luôn có thể đạt được sự cân bằng giữa các clip truyền hình cũ và âm thanh quá bận rộn. L hèa có xu hướng nghe rất bận rộn. Không phải trên mọi đường đua, nhớ bạn, và anh ta có thể kết hợp một cái móc dựa trên mẫu thực sự vững chắc. Ném vào một vị trí khách từ Homeboy Sandman, và nó nhận được khuyến nghị của tôi. Kiểm tra nó ra.
Đêm đã đưa chúng tôi vào như gia đình bởi L hèArape & Jeremiah Jae