Bextalk của Joell Ortiz (EP)

Joell đã phát hành một bộ sưu tập vần điệu ngầm khác, The EP Box Box Talk, có một hộp phát triển trên bìa.

Tôi đã đánh bại điều đó theo nhiều cách, Ortiz là người quá già cho shit này. Ý tôi là, anh ấy đã đốt cháy một thỏa thuận nhãn chính và đã rap vì giữa những năm 2000. Chạy đường phố là một trò chơi trẻ tuổi. Thật khó để nghĩ về việc anh ta thực hiện các hành vi nổi loạn và bạo lực, và quan hệ tình dục với Tims của anh ta, giống như anh ta nói về EP này. Tuy nhiên, Ortiz vẫn nghe có vẻ thuyết phục.

Tôi nên lấy giấy phép rượu của mình, tôi chỉ ra khỏi đây với các quán bar.

Được sản xuất bởi Salaam Remi nổi tiếng.

Tôi vẫn là một người hâm mộ Ortiz. sau ngần ấy năm.