Đề xuất video-Spider-Man PSA SC

Bài đăng này được nộp theo:

Trang chủ nổi bật,
Đánh giá sản phẩm

Roger nói về một trong những bộ sưu tập kỳ quái hơn (nhưng tuyệt!) Từ Marvel. Người nhện PSA (thông báo dịch vụ công cộng) đã hợp tác với Storm, Fantastic Four, Power Pack và rất nhiều người khác để chỉ ra cách đối phó với những kẻ bắt nạt, cách chiến đấu với mảng bám, và nhiều hơn nữa!

Mua, tựa vào, bám vào
Người nhện PSA SC