G.O.A.T .: Tuần lễ Hoàng tử! phần hai!

Ngày thứ hai của chúng tôi cống nạp cho Hoàng tử! Ngày một ở đây. Chúng tôi đang tùy thuộc vào chữ E, dành cho…

Thành phố khiêu dâm!

Con gái và con trai

Đầu bằng băng-t

Làm thế nào mà bạn don lồng gọi cho tôi nữa?

Tôi
Tôi không bao giờ có thể thay thế người đàn ông của bạn (ký tên của Oth The Times năm 1987)

Tôi không bao giờ có thể thay thế được áo khoác buổi sáng của tôi (liên kết trực tiếp đến mpfree)
Tôi không bao giờ có thể thay thế người đàn ông của bạn (Hoàng tử Cover) bởi sự cô đơn tuyệt vời
Duvet của Randy Sampson
Bìa của John White III

Tôi cảm thấy cho bạn

Nếu tôi là bạn trai của bạn

Tôi muốn làm người yêu của bạn

Tôi sẽ chết 4 u

J
Jack bạn tắt

Tình yêu rừng rậm

Trở lại vào ngày mai để biết thêm!